Chơi gì ở khu vui chơi thảo cầm viên Sài Gòn?

Khu vui chơi thảo cầm viên Sài Gòn (sở thú) là một trong 8 vườn thú lâu đời nhất thế giới. Thảo Cầm Viên là công trình mang ý nghĩa lịch sử lâu đời và là biểu tượng của thành phố mang tên Bác. Đây là một địa điểm thu hút du khách, bạn bè quốc…

Liên hệ    Mã sản phẩm: