Mô hình khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi cầu trượt ngoài trời 200m2 S1904

Chủ đầu tư Hồ Bơi Sao Việt Loại hình Khu vui chơi ngoài trời
Địa điểm Sài Gòn Chi phí đầu tư 70 triệu
Diện tích 200 m2 Năm thực hiện 2019
Công năng 1. Cầu trượt liên hoàn công viên nước; 2. Máng trượt 3 làn composite
Chủ đầu tư Hồ Bơi Sao Việt
Loại hình Khu vui chơi ngoài trời
Địa điểm Sài Gòn
Chi phí đầu tư 70 triệu
Diện tích 200 m2
Năm thực hiện 2019
Công năng 1. Cầu trượt liên hoàn công viên nước; 2. Máng trượt 3 làn composite
Mô hình khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi cầu trượt ngoài trời 200m2 S19004
Cầu trượt liên hoàn nước cho hồ bơi trẻ em
Mô hình khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi cầu trượt ngoài trời 200m2 S19004
Cầu trượt đơn 3 làn bằng nhựa composite tạo cảm giác mạnh
Mô hình khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi cầu trượt ngoài trời 200m2 S19004
Cầu trượt liên hoàn con Sâu làm nổi bậc không gian hồ bơi trẻ em
Mô hình khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi cầu trượt ngoài trời 200m2 S19004
Cầu trượt liên hoàn cho hồ bơi
Mô hình khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi cầu trượt ngoài trời 200m2 S19004
Cầu trượt máng xoắn cho hồ bơi
Mô hình khu vui chơi trẻ em cho hồ bơi cầu trượt ngoài trời 200m2 S19004
Cầu trượt máng đôi cho hồ bơi trẻ em

Liên hệ    Mã sản phẩm: