Mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 300m2 – Ngọc Ngân Coffee S2002

Chủ đầu tư Anh Toàn Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Lâm Đồng Chi phí đầu tư 550 triệu
Diện tích 300 m2 Năm thực hiện 2020
Công năng 1. Nhà liên hoàn đa năng - Hồ banh đại dương; 2. Màn hình ném bóng tương tác; 3. Khu Sasuke nhí; 4. Khu sàn nhún trampoline; 5. Đu quay cá heo; 6. Hồ chơi lego; 7. Hồ chơi hạt gỗ; 8. Khu máy game xèng; 9. Khu tô tượng, tranh cát, chơi cát dẻo; 10. Khu tiếp tân và quầy bán hàng.
Chủ đầu tư Anh Toàn
Loại hình Khu vui chơi trong nhà
Địa điểm Lâm Đồng
Chi phí đầu tư 550 triệu
Diện tích 300 m2
Năm thực hiện 2020
Công năng 1. Nhà liên hoàn đa năng - Hồ banh đại dương; 2. Màn hình ném bóng tương tác; 3. Khu Sasuke nhí; 4. Khu sàn nhún trampoline; 5. Đu quay cá heo; 6. Hồ chơi lego; 7. Hồ chơi hạt gỗ; 8. Khu máy game xèng; 9. Khu tô tượng, tranh cát, chơi cát dẻo; 10. Khu tiếp tân và quầy bán hàng.

Mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 300m2 Ngọc Ngân Coffee S20002

Mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 300m2 Ngọc Ngân Coffee S20002

Mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 300m2 Ngọc Ngân Coffee S20002

Mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 300m2 Ngọc Ngân Coffee S20002

Mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 300m2 Ngọc Ngân Coffee S20002

Mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 300m2 Ngọc Ngân Coffee S20002

Mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 300m2 Ngọc Ngân Coffee S20002

Mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 300m2 Ngọc Ngân Coffee S20002

Mẫu thiết kế khu vui chơi trẻ em trong nhà 300m2 Ngọc Ngân Coffee S20002

Liên hệ    Mã sản phẩm: