Dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non có thực sự cần thiết

Dạy kỹ năng sống cho lứa tuổi mầm non có thực sự cần thiết

Kỹ năng sống là những kỹ năng mà con người biết tích cực vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn áp dụng cho cuộc sống của chúng ta. Nghe thì có vẻ trừu tượng và nó có vẻ không phù hợp lắm khi được đào tạo ở lứa tuổi mầm non. Tuy…

Liên hệ    Mã sản phẩm: