KHU VUI CHƠI COFFEE KHÔNG GIAN XANH – BIÊN HÒA ĐỒNG NAI Tên công trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em Coffee Không Gian Xanh Địa chỉ: Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai Diện tích: 200 m2 Thời gian hoàn thành: Tháng 07/2019

KHU VUI CHƠI COFFEE KHÔNG GIAN XANH – BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

Tên công trình: Khu Vui Chơi Trẻ Em Coffee Không Gian Xanh

Địa chỉ: Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

Diện tích: 200 m2

Thời gian hoàn thành: Tháng 07/2019